FRIMANSLUND`S SERVICES

FRIMANSLUND`S SERVICES

Velkommen til FRIMANSLUND`S SERVICES

Frimanslunds services driver hovedsakelig med nedstrøms løsninger for bedrifter med større volum av farlig avfall. Våre nedstrøms løsninger sikrer en effektiv og miljøvennlig behandling av farlig avfall avfall. Dette har vi drevet med i over 10 år og utviklet en særskilt kompetanse både for løsninger innen transport og behandlingsmetoder for slikt komplekst avfall. Farlig avfall blir som regel hentet direkte hos kunde med båt og leveres direkte til valgte nedstrøms løsning for dette aktuelle avfallet, annen transportmetode ordnes også hvis dette ønskelig. Vi bistår også kunder ved behov for nye løsninger for rensing av forurensete fraksjonen innen olje og vann, samt vi kan bistå i prosjekter der det trengs en løsning for å få fjernet farlig avfall på en trygg, sikker og effektiv måte. Frimanslund´s services innehar alle nødvendige godkjenninger fra miljødirektoratet og politiet for drift og eksport av farlig avfall.

Ta kontakt i dag for å finne ut hva vi kan tilby av løsninger for deres avfall.

 

Tjenester

  Nedstrømsløsning for olje av vann fraksjoner • Avfalls olje • Avfalls vann • Forurenset brennoljer • Andre olje og vannfraksjoner kan avtales særskilt Opphentings volum og utskipning frekvens tilpasses kunder etter behov Utvikling og etablering av prosesser • Oljerense teknologi • Vannrense teknologi Labratorium undersøkelser Vi har også akkreditert laboratorium for analyser av olje og vann Mottak av brukte filtre for gjenvinning • Større parti med – Smøroljefiltre – Brennoljefiltre – Hydraulikkfiltre – Og tilsvarende filtre Disse blir kvernet og de forskjellige fraksjonene blir gjenvunnet til nye produkter Spesialisert • Vi bistår med utvikling og etablering av prosesser innen olje og vannrensing, •fra labratoriestadie til ferdig fullskala modell i drift enten for salg eller utleie av ønsket anlegg Utleie av maskinpark

Om Oss

Helt siden oppstart har vi drevet med utvikling og oppgradering av rense systemer innen avfallsolje og avfallsvann for at disse kontinuerlig skal yte sitt beste og tilfredsstille stadig strengere krav til kvalitet og spesifikasjoner. Dette innebærer ofte oppgradering systemer for å håndtere stadig skiftende produkter samt forenkle vedlikehold og forbedre overvåkingsmuligheter av systemene.

Etter kundeforespørsler ble også tilbudet utvidet til å omfatte transport/eksporttjenester samt nedstrøms løsning av olje og vannfraksjoner til våre samarbeidspartnere.

 
 

Kontakt Oss

Kontakt oss i dag for å finne ut hva vi kan tilby din bedrift!

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Spambot Blokkerings Spørgsmål

4 + 7 =