Om Oss

Helt siden oppstart har vi drevet med utvikling og oppgradering av rense systemer innen avfallsolje og avfallsvann for at disse kontinuerlig skal yte sitt beste og tilfredsstille stadig strengere krav til kvalitet og spesifikasjoner. Dette innebærer ofte oppgradering systemer for å håndtere stadig skiftende produkter samt forenkle vedlikehold og forbedre overvåkingsmuligheter av systemene.

Etter kundeforespørsler ble også tilbudet utvidet til å omfatte transport/eksporttjenester samt nedstrøms løsning av olje og vannfraksjoner til våre samarbeidspartnere.