Tjenester


 

Nedstrømsløsning for olje av vann fraksjoner
• Avfalls olje
• Avfalls vann
• Forurenset brennoljer
• Andre olje og vannfraksjoner kan avtales særskilt

Opphentings volum og utskipning frekvens tilpasses kunder etter behov

Utvikling og etablering av prosesser
• Oljerense teknologi
• Vannrense teknologi

Labratorium undersøkelser
Vi har også akkreditert laboratorium for analyser av olje og vann

Mottak av brukte filtre for gjenvinning
• Større parti med – Smøroljefiltre – Brennoljefiltre – Hydraulikkfiltre – Og tilsvarende filtre

Disse blir kvernet og de forskjellige fraksjonene blir gjenvunnet til nye produkter

Spesialisert
• Vi bistår med utvikling og etablering av prosesser innen olje og vannrensing,
•fra labratoriestadie til ferdig fullskala modell i drift enten for salg eller utleie av ønsket anlegg
Utleie av maskinpark